לזכרם

ונזכור את כולם את יפי הבלורית והתואר כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. 

 

 

עדכונים נוספים יתקבלו בברכה